Inženýrská činnost

Koordinátor BOZP

Nabízíme výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi a zpracování plánu BOZP pro stavbu dle zákona 309/2006 S.b.

Stavební dozor

Vykonáváme dozor nad realizací stavby

Stavební povolení

Zajištění a vyřízení vyjádření správních orgánů a účastníků územního řízení či stavebního povolení